o Nas

Oddział przedszkolny „Jedynaczka” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika funkcjonuje od 1 września 2012. Aktualnie mamy dwie grupy, w tym jedna stanowi oddział integracyjny, do którego uczęszcza troje dzieci niepełnosprawnych. Grupą opiekuje się jednocześnie dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego z przygotowaniem w zakresie oligofrenopedagogiki. Pobyt w przedszkolu to okres kształtowania prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka. W tym wieku dzieci nie mają uprzedzeń, reagują na inność swoich kolegów i koleżanek w sposób naturalny. Uczą się udzielać pomocy, ale także korzystać ze wsparcia innych. Kontakty, wspólna zabawa i wymiana doświadczeń jest niezwykle ważna dla wszystkich dzieci, niezależnie od stanu ich zdrowia. Nabór dzieci sprawnych do grupy integracyjnej oparty jest na zasadzie dobrowolności i akceptacji idei integracji przez rodziców, która:

 • w naturalny i niewymuszony sposób uczy dzieci wzajemnej tolerancji ;
 • buduje pomiędzy dziećmi zaufanie i wzajemną współpracę;
 • sprzyja nabywaniu podstawowych umiejętności społecznych;
 • zaspokaja wśród wychowanków potrzeby: akceptacji, bycia rozumianymi docenianym.

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00. Ponadto dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych mają możliwość uczęszczania do świetlicy szkolnej w godzinach od 7:00 do 16:00
Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą lokalową. Posiadamy:

 • estetyczne i przestronne sale do zajęć edukacyjnych;
 • świetlicę szkolną czynną codziennie od 7:00 do 16:00;
 • stołówkę szkolną, dzięki której dzieci mają zapewnioną herbatę na drugie śniadanie i możliwość wykupienia obiadów;
 • gabinet higienistki szkolnej;
 • dwie sale gimnastyczne;
 • specjalistyczną salę do zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;
 • sale przystosowane do zajęć indywidualnych rewalidacyjnych, wyposażone
  w specjalistyczne pomoce, które zostały pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • bibliotekę i salę multimedialną;
 • dwie pracownie komputerowe;
 • gabinety specjalistyczne: logopedyczny i pedagogiczny;
 • przyszkolny plac zabaw;
 • monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Oddziały przedszkolne są organizatorami wielu ciekawych imprez dla dzieci z udziałem ich rodzin. Należą do nich między innymi:

 • „Pasowanie na Przedszkolaka”;
 • Warsztaty artystyczne;
 • Integracyjne spotkania z okazji „Andrzejek”;
 • Inscenizowanie „Jasełek bożonarodzeniowych”;
 • Imprezy okolicznościowe, takie jak: „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy”, „Dzień Integracji”;
 • Festyn szkolny.